language h2
head
bt1 bt1 bt1 bt1 bt1
h4
 
JAC


Firma zavedla a plně využívá ve výrobě systém zabezpečení hygieny výroby HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - analýza nebezpečí a kritické kontrolní body). Je to organizační systém, který zabezpečuje výrobu zdravotně nezávadných výrobků, a to analýzou a kontrolou biologických, chemických a fyzikálních faktorů, které mohou ohrozit zdravotní nezávadnost produktů. Systém sleduje a vyhodnocuje celý proces výroby, a to počínaje přejímkou surovin, přes mělnění, míchání, plnění, sterilizaci a balení až po expedici a distribuci. Výsledky kontroly kritických bodů jsou archivovány, takže firma je schopna kdykoliv prokázat zdravotní nezávadnost kteréhokoliv svého výrobku.

 

 
sevenmedia